Pozyskiwanie drewna

Pozyskiwaniem drewna zajmujemy się od lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu wiemy zatem, że prace leśne nie ograniczają się do samej ścinki, ale w istocie to złożony proces, który musi zostać odpowiednio przygotowany. Proces wyrębu rozpoczyna się precyzyjnym zaplanowaniem prac, następnie zaś oznaczeniem w terenie obszaru, na którym będą operować robotnicy. By zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, niezbędne jest również zamknięcie wszystkich dróg przebiegających przez teren wycinki, a także ustawienie tablic informacyjnych, co czyni się w odległości od 100 do 150 metrów od miejsca robót. Warto dodać, że jeśli zrąb znajduje się w okolicy drogi publicznej, obowiązkiem osób, które pozyskują drewno, jest ustawienie posterunków ostrzegawczych.

drewno

Sam proces pozyskiwania drewna odbywa się w oparciu o ustalone, sprawdzone zasady, przy czym nie ma tu większego znaczenia, czy mówimy o ręcznym pozyskiwaniu drewna, czy prace prowadzone są z udziałem zaawansowanych technicznie maszyn. Należy zatem pamiętać, by wyznaczyć strefę bezpośredniego zagrożenia przy ścince, ta natomiast nie może być mniejsza niż dwukrotna wysokość wycinanych drzew. Trzeba też przyjąć kierunek obalania drzew, który jest przeciwny do kierunku postępowania prac. Metody pracy oraz konkretne procedury są również zależne od konkretnych warunków terenowych. Warto zatem dodać, że kiedy pozyskiwanie drewna prowadzone jest terenach górskich, roboty należy rozpoczynać u dołu stoku, idąc z nimi ku górze. W pracach bardziej złożonych, gdy w okolicy operuje więcej niż jeden zespół, trzeba także pamiętać, że granica pomiędzy strefami pracy powinna wynosić minimum dwie wysokości drzewostanu.

 

Jakie są metody zrównoważonego pozyskiwania drewna?

Oto kilka głównych metod zrównoważonego pozyskiwania drewna:

  • Wycinka selektywna – metoda ta polega na wybieraniu do wycinki tylko pewnych drzew lub grup drzew, pozostawiając resztę lasu nietkniętą. 
  • Zrównoważone planowanie wycinki – przed rozpoczęciem wycinki jest dokładnie planowana. To obejmuje wyznaczanie obszarów, które zostaną poddane wycince, określenie ilości drewna, które można bezpiecznie pozyskać, oraz uwzględnienie aspektów ekologicznych.
  • Utrzymanie młodnika – po wycince drzewostanu, pozostawia się młode drzewa, które staną się przyszłymi drzewami rodzimymi. To pomaga w zachowaniu naturalnego procesu odnowy lasu.
  • Ochrona siedlisk – w ramach pozyskiwania drewna, istnieją procedury mające na celu ochronę siedlisk i roślin, które mogą być wrażliwe na działania wycinkowe.