W jaki sposób pozyskuje się drewno na wymagającym terenie?

Drewno to surowiec naturalny pozyskiwany z terenów leśnych, które nie zawsze zapewniają łatwy dostęp standardowymi maszynami. Rzecz jasna w większości przypadków najłatwiejsze do realizacji prac są tereny nizinne, do których można dojechać np. ciągnikami rolniczymi wraz z agregowanymi przez nie maszynami oraz specjalistycznymi maszynami samojezdnymi. Tereny podgórskie zwykle również są dostępne dla tych sprzętów. Zdarza się jednak, że zlecenia wykonywane są na terenach górskich, a więc o znacznym nachyleniu terenu. Wówczas może być utrudniony dojazd maszynami samojezdnymi, dlatego też wymagane jest zastosowanie specjalnych metod i środków do zrywki nadziemnej.

 

Pozyskiwanie drewna z zastosowaniem maszyn

Większość prac związanych z pozyskiwaniem drewna realizuje się z zastosowaniem specjalistycznych maszyn. Metody działań oraz konkretne procedury zawsze zależą od konkretnych warunków terenowych i to właśnie na tej podstawie określa się, w jaki sposób przeprowadzone będą dane czynności. W przypadku terenów górskich, gdzie istnieje możliwość wjazdu maszynami, roboty należy rozpocząć od dołu stoku, kierując się ku górze.

 

Ręczne pozyskiwanie drewna

Na szczególnie trudnym i niedostępnym dla maszyn terenie wdrażane jest ręczne pozyskiwanie drewna. Dotyczy to nie tylko obszarów górskich, ale i miejsc, na których nie można korzystać z ciężkich urządzeń. W trakcie ręcznego pozyskiwania drewna zastosowanie znajdują najprostsze narzędzia napędzane siłą mięśni.

Ten rodzaj prac może być przeprowadzony zarówno na trudno dostępnych terenach leśnych, jak i na działkach budowlanych czy inwestycyjnych. Oczywiście w tym przypadku również przestrzegane są wszystkie procedury, jakie obowiązują przy pozyskiwaniu drewna. Teren zawsze musi być odpowiednio oznaczony i wyodrębniony, niezbędne jest też ustawienie specjalnych posterunków ostrzegawczych. Należy też przestrzegać zasad dotyczących ukształtowania terenu, więc jeśli wyrąb prowadzony jest na terenach górskich, roboty prowadzone są od dołu stoku.

drwal ścinający drzewo