Racjonalna gospodarka leśna na przykładach

Podczas wszelkich działań związanych z wycinką lasów konieczne jest podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu ograniczanie degradacji środowiska naturalnego. Racjonalna gospodarka leśna jest możliwa, chociaż wymaga wiedzy, świadomości ekologicznej i przestrzegania obowiązujących procedur.

 

Na czym polega racjonalna gospodarka leśna?

Zasoby leśne mają istotne znaczenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla gospodarki i życia ludzi. Dlatego też muszą podlegać kompleksowej ochronie. Nie wyklucza to jednak możliwości korzystania z surowca drzewnego, którego głównych źródłem jest las. Niemniej gospodarka leśna musi być zrównoważona, co oznacza korzystanie z lasów w sposób rozsądny, w jak najmniejszym stopniu inwazyjny i z myślą o dobru całego ekosystemu.

Ochrona lasów polega przede wszystkim na niedopuszczaniu do pogarszania się stanu ekosystemów leśnych, dążeniu do podnoszenia ich naturalnej odporności, kształtowaniu równowagi przyrodniczej, a także ochrona gleby i wód występujących na obszarach leśnych.

 

Jak rozsądnie i mało inwazyjnie korzystać z zasobów leśnych?

Istnieją metody pozwalające na rozsądne gospodarowanie zasobami leśnymi. Korzystamy z nich na co dzień w naszej pracy. Wiemy, że jesteśmy tylko gośćmi w lesie, dlatego też staramy się, aby wszelkie podejmowane działania odcisnęły jak najmniejsze piętno na delikatnej strukturze leśnej.

Podejmujemy się karczowania lasów, ale działamy przy tym szybko i precyzyjnie, dbając o bezpieczeństwo, które podczas tego typu przedsięwzięć jest kwestią kluczową. Posiadamy specjalistyczne zaplecze sprzętowe i przestrzegamy niezawodnych procedur, zabiegając o stabilność szeroko pojętego ekosystemu.

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest zrywka nasiębierna, czyli jedna z najmniej inwazyjnych metod karczowania i oczyszczania lasów. Polega na podwieszaniu ładunku na specjalnych linach. Podczas wycinki używane są specjalne pojazdy, zwane forwarderami. Pozyskiwane gałęzie i drewniane belki nie dotykają poszycia lasu. Surowiec umieszczany jest od razu na pojazdach, więc jest gotowy do transportu. Jest to dobry i przyjazny dla ekosystemu sposób porządkowania lasu.

 

Odpowiednie metody wycinki zapewniające ochronę przestrzeni leśnej

Podczas wycinki lasów zawsze wdrażamy odpowiednie metody, które pomagają nam chronić całą naturalną przestrzeń. Zabiegamy o to, aby obecność naszych pracowników nie zakłócała życia zwierząt i organizmów naturalnie występujących na danym terenie. Karczujemy wyznaczone obszary w taki sposób, by nie uszkodzić innych elementów. Wszystkie prowadzone przez nas działania są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ingerencji człowieka w środowisko naturalne.

ładowanie ściętych drzew na ciągnik