Na czym polega kontrola wegetacji drzew?

Wegetacja to procesy życiowe roślin – ich wzrost i rozwój. Okresem wegetacyjnym nazywamy tę część roku, kiedy roślinność może się rozwijać i rosnąć, gdyż pozwalają jej na to korzystne warunki atmosferyczne – zapewniona jest dostateczna ilość wilgoci i ciepła. W naszym klimacie jest to okres, w którym średnia dobowa temperatura powietrza wynosi powyżej 5°C, czyli czas od ostatnich przymrozków wiosennych do pierwszych przymrozków jesiennych.

 

Kiedy wegetację drzew należy kontrolować?

W okresie wegetacji w drzewach zachodzą intensywne procesy rozwojowe, które szczególnie w niektórych warunkach należy regularnie kontrolować, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia bądź zdrowia ludzi przebywających w ich pobliżu. Kontrola wegetacji drzew jest niezbędna tam, gdzie drzewa rosną na terenie zurbanizowanym, ale także w lasach produkcyjnych. Stałe monitorowanie stanu drzew skutecznie minimalizuje ryzyko niebezpiecznych wypadków, do jakich mogłoby dojść, gdyby drzewa były łamliwe i podatne na powalenie oraz pozwala produkować zdrowe drewno, gdyż wiadomo, które drzewa można przeznaczyć na ścinkę drzew.

 

Kto powinien przeprowadzać kontrolę wegetacji drzew i na czym ona polega?

Kontrolę wegetacji drzew powinien zawsze przeprowadzać arborysta, czyli specjalista zajmujący się pielęgnacją i oceną stanu drzew. Tylko fachowiec mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowej oceny kondycji drzew może sprawdzić, czy drzewa prawidłowo się rozwijają, są zdrowe i czy ich statyka nie jest osłabiona.

Podczas kontroli wegetacji drzew sprawdza się, czy funkcje fizjologiczne danego drzewa nie są zaburzone, przez co mogłoby dojść do jego obumarcia. Istotna jest też ocena jego statyki, czyli upewnienie się, że badane drzewo ma odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu nie zagraża mu wywrócenie lub złamanie. Ocena statyki drzew jest najważniejsza na terenach zurbanizowanych, natomiast ocena ich kondycji jest ważna w lasach produkcyjnych.

wegetacja