Kiedy wycięcie drzewa wymaga uzyskania pozwolenia?

W 2022 roku nie zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i zasad ubiegania się o pozwolenia do tej czynności. W dalszym ciągu osoby fizyczne, chcące usunąć drzewo ze swojej posesji, nie muszą mieć na to zgody, o ile działanie to nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i dalszą sprzedażą drewna. Przypomnijmy sobie więc zasady, jakie dotyczą wycinki drzew przez przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, które wcześniej dostały odmowę urzędu na usunięcie danego drzewa.

 

Kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Zezwolenie na usunięcie drzewa z pewnością będzie potrzebne, gdy rośnie ono w pasie drogowym, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub w granicach parku narodowego/rezerwatu przyrody objętego ochroną krajobrazową. Trzeba wybiegać się o nie również w sytuacji, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza:

  • 80 cm (dotyczy klonu srebrzystego, jesionolistnego oraz topoli i wierzby),
  • 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego oraz robinii akacjowej),
  • 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków).

 

W jakich przypadkach nie potrzeba zezwolenia?

W niektórych przypadkach wycinka drzew nie wymaga uzyskania pozwolenia. Przykładem jest wycinka drzew owocowych (o ile nie rosną one na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub terenach zieleni np. parkach, bulwarach, zabytkowych ogrodach, cmentarzach). Bez pozwolenia można wycinać krzewy pełniące funkcje ozdobne (wyjątek: jak powyżej) oraz te, które uniemożliwiają rolnicze użytkowanie gruntu. Podobnie bez zezwolenia można usuwać obce gatunki drzew, zagrażające naszym rodzimym, drzewa złamane lub przewrócone, te związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych (lub zoologicznych), a także rośliny wskazane w planach zadań ochronnych parków, rezerwatów i obszarów Natura 2000. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, możliwa jest też wycinka bez zezwolenia na plantacjach lub w lasach.

inspektorzy w lesie