Kiedy drzewo kwalifikuje się do wycięcia?

Wycinka drzew to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony drzewa są niezwykle ważne dla środowiska i zdrowia ludzi, z drugiej zaś ich usunięcie może być konieczne ze względów bezpieczeństwa czy estetyki. Warto więc poznać przepisy prawne oraz sytuacje, w których dozwolona jest wycinka drzew.

 

Przepisy prawne dotyczące wycinki drzew

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości może usunąć drzewo znajdujące się na jego działce tylko wtedy, gdy uzyska stosowne pozwolenie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy drzewo stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wówczas zgłoszenie do odpowiedniego organu nie jest wymagane. Procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa zależy od wielu czynników, takich jak gatunek drzewa, jego wiek, stan zdrowotny czy lokalizacja. Właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek do właściwego organu, który może być różny w zależności od sytuacji – może to być np. starosta, wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Warto dodać, że za wycięcie drzewa bez wymaganego pozwolenia grozi kara grzywny.

 

Sytuacje, w których dozwolona jest wycinka drzew

Jak już wspomniano, wycinka drzewa jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przede wszystkim musi istnieć uzasadniona potrzeba usunięcia drzewa, np. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia ludzi. Takie sytuacje mogą wystąpić, gdy drzewo jest chore lub uszkodzone i może stanowić zagrożenie dla otoczenia. Innym powodem dozwolonej wycinki drzewa może być realizacja inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej. W takim przypadku konieczne jest jednak uzyskanie odpowiednich pozwoleń oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych. Warto również pamiętać o obowiązku sadzenia nowych drzew w miejsce wyciętych. W zależności od przepisów, właściciel nieruchomości może być zobowiązany do posadzenia określonej liczby drzew lub wpłacenia opłaty zastępczej na rzecz ochrony środowiska.

drwal ścina drzewo