Jakie są różnice między wycinką drzew na terenie płaskim a górskim?

Wycinka drzew jest niezbędnym elementem zarządzania lasami oraz utrzymania równowagi ekosystemów. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że proces ten jest taki sam niezależnie od rodzaju terenu, to jednak istnieją pewne istotne różnice. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty różniące wycinkę drzew na terenie płaskim od tej na terenie górskim.

 

Specyfika terenów górskich i wpływ na wycinanie drzew

Tereny górskie charakteryzują się znacznie większym nachyleniem niż obszary płaskie, co wpływa na sposób prowadzenia wycinki drzew. Na stromych zboczach istnieje większe ryzyko utraty równowagi przez pracowników leśnych oraz przewrócenia się ciężkiego sprzętu. Dodatkowo, maszyny używane do wycinki drzew mogą być narażone na uszkodzenia spowodowane uderzeniami o kamienie czy korzenie drzew. W związku z tym, na terenach górskich często stosuje się specjalistyczne maszyny, takie jak ciągniki gąsienicowe, które lepiej radzą sobie z trudnymi warunkami terenowymi.

 

Uwarunkowania prawne i środowiskowe wycinki drzew

W przypadku terenów górskich istnieje konieczność uzyskania zgody na wycinkę drzew rosnących powyżej określonej wysokości n.p.m., a także przestrzeganie szczególnych zasad ochrony przyrody. Wycinka drzew na terenach górskich może być także ograniczona ze względu na ochronę siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także ze względu na ochronę krajobrazu. W przypadku terenów płaskich, wycinka drzew również podlega regulacjom prawnym, jednak mogą one być mniej restrykcyjne niż w obszarach górskich. Na terenach płaskich istotne jest przede wszystkim zachowanie odpowiednich odległości między drzewami oraz dbanie o ich zdrowie i rozwój. Wycinka drzew na terenach płaskich może być także uzależniona od obecności zagrożonych gatunków czy lokalnych przepisów dotyczących ochrony przyrody.

 

wycinanie drzew