Jakie podjąć działania gdy część gałęzi drzewa jest wysuszona?

Suche i obumarłe gałęzie stwarzają poważne zagrożenie zarówno dla samego drzewa, jak i dla osób i obiektów przebywających w jego otoczeniu. Mogą bowiem odłamać się, uszkadzając miejsce upadku lub blokując drogę pojazdom, samo drzewo narażając zaś na infekcje czy deformację. Co więc należy zrobić z drzewem, w którego koronie znajduje się kilka suchych gałęzi?

 

Czy trzeba ściąć drzewo, na którym część gałęzi wyschła?

Na niektórych drzewach – szczególnie tych wiekowych lub uszkodzonych – znaleźć można suche gałęzie i konary. Poznamy je nie tylko po braku liści, ale także m.in. ubytkach w korze. Są one również podatne na złamanie, a przy poruszaniu – np. pod wpływem wiatru – wydają charakterystyczne skrzypiące dźwięki.

Działania dokonywane na koronach drzew regulowane są przez Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Precyzuje je artykuł 82, według którego dozwolone jest m.in. wycinanie gałęzi nadłamanych, obumarłych lub wchodzących w kolizję z sąsiednimi obiektami. Usuwanie suchych konarów może być przy tym wykonywane w ramach cięć pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach, gdy stwarzają one zagrożenie dla otoczenia.

Ten sam przepis określa, że drzewa niemające jeszcze dziesięciu lat mogą zostać poddane redukcji korony, która musi jednak zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi sztuki ogrodniczej. Nie wolno wykonywać tego działania na starszych drzewach, mogą one bowiem zostać zainfekowane schorzeniami wywołującymi rozkład drewna (w wyniku powolnego zabliźniania cięć) lub nawet obumrzeć. W przypadku tych ostatnich należy więc dokonywać jedynie pojedynczych cięć, ograniczając je wyłącznie do niezbędnego minimum, a po wszystkim pokryć miejsca nacięć odpowiednim środkiem zapobiegającym infekcji.

Pamiętajmy, że niewłaściwe wykonanie któregoś z wymienionych w dzisiejszym wpisie elementów może mieć rezultat w postaci kary grzywny lub nawet aresztu. Jeżeli więc nie mamy doświadczenia z przycinaniem suchych gałęzi lub nie jesteśmy pewni, czy kwalifikują się one do usunięcia, skorzystajmy z usług specjalisty w branży leśnej.

Przycinanie drzew powinno odbywać się w sezonie wegetacyjnym – najlepiej w miesiącach letnich. Nie należy wykonywać go wiosną, w tym okresie bowiem roślina m.in. formuje liście, korzystając z energii zachowanej z poprzedniego sezonu. Prawidłowe przycięcie drzewa powinno być przy tym wykonywane dobrze naostrzonym narzędziem – dzięki temu rana będzie gładka i szybciej się zabliźni. Konieczne jest również wykonanie cięcia nie nazbyt blisko pnia, w przeciwnym razie uzyskamy rozległą i wolno leczącą się ranę, po której może pozostać sęk. Zamiast tego należy ciąć na ukos w miejscu tzw. obrączki, czyli charakterystycznego zgrubienia gałęzi. Pamiętajmy również, że praca usuniętej gałęzi będzie musiała zostać przejęta przez tę, która bezpośrednio z nią sąsiaduje – należy więc wybrać do tej roli taką, która będzie miała przynajmniej jedną trzecią średnicy tej wycinanej. Konieczne też jest zachowanie symetrii korony, inaczej drzewo będzie narażone na zniekształcenia, a nawet pochylenie czy przewrócenie.

ścinanie gałężi