Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa? Postępowanie krok po kroku

Od 2023 roku wniosek o wycinkę można złożyć online. Ponadto wprowadzony zostaje jednolity wzór wniosku o wycinkę, który będzie obowiązywał w każdej gminie. Wnioski należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta, a w przypadku terenów zabytkowych odbiorcą wniosku powinien być konserwator zabytków. O pozwolenie na wycinkę może zawnioskować właściciel nieruchomości, na której rosną drzewa oraz właściciel sieci przesyłowych, którym rosnące drzewa zagrażają.

 

Zgłoszenie czy wniosek o wycinkę?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zamiaru wycinki drzew, w którym powinny znaleźć się dane właściciela, oznaczenie nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy oraz mapka z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycięcia. Jeśli urząd zgłosi sprzeciw, to konieczne jest złożenie wniosku o wycinkę, który oprócz informacji zawartych w zgłoszeniu powinien zawierać także:

  • Nazwę gatunków drzew lub krzewów
  • Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni zajmowanej przez krzewy
  • Powód, dla którego drzewa przeznaczone zostały do wycinki ze wskazaniem, czy wycinka związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub siecią przesyłową oraz rysunek bądź mapę sytuacyjną.

 

Wizyta urzędnika po złożeniu wniosku o wycinkę drzew

Urząd po rozpatrzeniu wniosku skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia wizyty urzędnika. Oddelegowany pracownik urzędu dokona oględzin działki oraz sprawdzi, czy wycinka drzew nie obejmuje chronionych gatunków oraz dodatkowo zmierzy obwód pni i powierzchnię zajmowaną przez krzewy. Po wizycie urzędnika w ciągu 14 dni zapada ostateczna decyzja, która może być pozytywna lub negatywna. W pozwoleniu na wycinkę mogą znaleźć się dodatkowe wytyczne.

piła