Jak ściąć pochylone drzewo?

Konieczność wycinki drzew pojawia się nie tylko na terenach leśnych, ale również w przypadku konieczności uporządkowania działki budowlanej albo terenu przeznaczonego pod inną inwestycję. Takie prace wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu. Oprócz tego należy działać zgodnie z prawem – często konieczne jest również uzyskanie pozwolenia na usunięcie roślin. Wycinka drzew bywa szczególnie wymagająca, jeżeli drzewo jest pochylone. Jak powinny przebiegać prace w takiej sytuacji?

 

Rozsądek, czyli co jest najważniejsze podczas ścinania pochylonego drzewa 

Prace związane z wycinką drzew wymagają odpowiedniego przygotowania. Zarówno wycinka lasów, jak i uporządkowanie terenu pod inwestycje powinny przebiegać w przemyślany sposób. Jeżeli drzewo jest pochylone, należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i obiektywnie ocenić sytuację. W przypadku takich drzew najmniejszy błąd może doprowadzić do tego, że upadną prosto na drwala lub w inne niewłaściwe miejsce.

Drzewa pochylone w przeciwną stronę do kierunku obalania to drzewa pochylone do tyłu. Bardzo ważne jest, aby w nich przypadku ścinkę zawsze rozpoczynać od strony włókien ściskanych. Właśnie w tym miejscu należy założyć rzaz ścinający. W praktyce oznacza to, że ścinka musi się rozpocząć od rzazu ścinającego, a kolejnym etapem ma być rzaz podcinający. Z uwagi na to, że podczas ścinania pochylonego drzewa istnieje ryzyko zakleszczenia pilarki, prace powinien wykonywać wyłącznie doświadczony drwal.

 

Pod jakim kątem należy ścinać pochylone drzewa? 

Niezwykle ważną kwestią, o której należy pamiętać podczas ścinki drzew, które są pochylone, jest odpowiedni kierunek. Jeżeli drzewo jest pochylone w kierunku obalania, należy ścinać z listwą przytrzymującą. Jeżeli natomiast drzewo jest pochylone prostopadle do kierunku obalania, konieczne jest przeprowadzenie prac z trójkątną zawiasą, która powinna być szersza od strony rozciąganej.

Ścinka jest najtrudniejsza, jeżeli drzewo jest pochylone w przeciwnym kierunku niż kierunek ścinki. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo pochylone jest drzewo i w jaki sposób należy przeprowadzić prace, najlepiej jeżeli zajmie się nimi doświadczony drwal, ponieważ nieprzemyślane próby obalenia drzewa mogą być niebezpieczne.

piła motorowa