Jak prawidłowo obalić drzewo?

Wycinka drzew to odpowiedzialne zajęcie, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W związku z tym istotne jest, aby tę czynność wykonywały tylko wykwalifikowane osoby, ponieważ w zawodzie drwala nie można pozwolić sobie na najmniejszy choćby błąd, gdyż można narazić zarówno siebie, jak i pozostałych współpracowników na uszczerbek na zdrowiu i życiu. W jaki więc sposób prawidłowo obalić drzewo?

 

Zasady bezpiecznego obalania drzewa

Przede wszystkim nie wolno robić wycinki drzew znajdujących się na liniach i urządzeniach energetycznych oraz telekomunikacyjnych bez nadzoru odpowiednich osób, ponieważ sytuacja ta jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwa. Już przed wycinką trzeba sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się żadne przeszkody, jak np. budynki i drogi. Każde miejsce wycinki, na którym mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione, trzeba też odpowiednio zaznaczyć, ponieważ nawet dróżką w lesie na co dzień mogą poruszać się jakieś osoby. Następny krok to oszacowanie pola zagrożenia. Jest to okrąg wokół ścinanego obiektu. Jego średnica powinna wynosić o 20 centymetrów więcej od wysokości drzewa. Po wykonaniu tych czynności przychodzi czas na ustalenie kierunku obalania drzewa. Może w tym pomóc wycelowanie pionem w szczyt drzewa, a potem zmierzenie odległości od punktu dotknięcia pionu do środka pnia. Przy tej czynności dobrze również uwzględnić to, jak rosną gałęzie, a nawet ich kształt. 

Aspektem, którego nie można pominąć podczas obalania, jest też kierunek wiania wiatru. Przed przystąpieniem do wycinki należy także oczyścić miejsce, w którym ma zostać obalone drzewo. W trosce o własne bezpieczeństwo należy przygotować dla siebie ścieżkę oddania. W tym celu trzeba oczyścić przestrzeń około 45 stopni w każdym kierunku. Pomocne okazuje się również określenie nabiegów korzennych, ponieważ mają one wpływ na kierunek spadania drzewa. Zalecane jest usunięcie nabiegów przeszkadzających i wykonywanie rzazu pionowego jako pierwszego.

cięcie drzewa