Inwentaryzacja drzewostanu, wycinka, transport drzew. Kiedy skorzystać z usług leśnych?

Osoby, które nigdy nie były właścicielami lasów, często nie zdają sobie sprawy z tego, że drzewostanem trzeba odpowiednio zarządzać. Odpowiedzialna gospodarka leśna jest potrzebna, by zachować równowagę pomiędzy potrzebami środowiska naturalnego a koniecznością pozyskiwania drewna przez ludzi. Prace, które wykonuje się w lesie, powinny być zawsze przeprowadzane przez doświadczonych fachowców specjalizujących się w usługach leśnych.

 

Usługi leśne, czyli co?

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, jakich prac wymaga las. To głównie profesjonalne inwentaryzacje, usuwanie drzew zniszczonych (np. przez burzę czy wiatr i zagrażających bezpieczeństwu), wycinka lasu zgodna z przepisami i normami, zrywka nasiębierna, czy odpowiedzialny transport pozyskanego surowca. Do przeprowadzania wymienionych prac konieczna jest znajomość obowiązującego prawa leśnego, zaawansowany sprzęt, spełniający szereg wymogów bezpieczeństwa, a także praktyczna wiedza, w jak prowadzić poszczególne prace, by nie zaszkodzić przyrodzie, pracownikom wycinki, ani osobom, które przypadkowo mogą znaleźć się w pobliżu.

 

Kiedy warto skorzystać z usług leśnych?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zawsze, gdy las, lub jego właściciel tego potrzebuje. Usługi leśne to nie tylko wycinka drzew i pozyskiwanie drewna, lecz również zabiegi mające na celu ułatwienie rozwoju przyrodzie. Z lasu należy usuwać spróchniałe drzewa, czy zalegające na ściółce kłody i gałęzie, które blokują wzrost nowych roślin. Czasami konieczne jest ścięcie części gałęzi drzew tak, by spadały na niżej rosnące rośliny – wtedy warto skorzystać ze zrywki nasiębiernej. Polega ona na podwieszaniu ładunku na linach, tak, by ścinane gałęzie czy drewniane belki nie dotykały poszycia lasu. Z usług leśnych korzystają też osoby prywatne i firmy, które otrzymały zezwolenie na wycięcie pojedynczego drzewa (czy kilku drzew) na swojej posesji (np. pod budowę domu).

mężczyzna obok drzewa