Do jakich zadań przystosowany jest ciągnik nasiębierny?

Mimo dynamicznego rozwoju technologicznego nadal bardzo często wykorzystujemy naturalny surowiec, jakim jest drewno. Jest ono łatwo dostępne i odnawialne. Stosujemy je w budownictwie, wykorzystujemy do produkcji mebli oraz różnorodnych elementów i akcesoriów wykończeniowych. Mądrze prowadzona i zrównoważona gospodarka leśna pozwala nam pozyskiwać odpowiednią ilość drewna, dbając równocześnie o dobrą kondycję lasów. Ten cenny surowiec może być następnie wykorzystywany do różnych celów.

 

Czym charakteryzuje się maszynowe pozyskiwanie drewna?

W przeszłości proces pozyskiwania drewna był przeprowadzany całkowicie ręcznie. Ludzie polegali na sile własnych mięśni, którymi napędzali proste narzędzia. Gdy potrzebna była większa moc, wykorzystywano siłę mięśni zwierząt albo naturalne siły przyrody (np. siłę ciążenia). Ręczne pozyskiwanie drewna odbywało się więc głównie przy użyciu piły ręcznej czy siekiery albo z pomocą koni, które wykonywały zrywkę, a następnie wywoziły drewno z lasu.

Współcześnie do tych ciężkich i niebezpiecznych prac coraz częściej wykorzystuje się maszyny. Prace przeprowadzane przy użyciu różnych maszyn przebiegają sprawnie, szybko i bezpiecznie. Człowiek spełnia w tym wypadku funkcję operatora, nieustannie kontrolując i obserwując wykonywane maszynowo zadania. Dzięki maszynowemu pozyskiwaniu drewna prace leśne są przeprowadzane szybciej i nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Cały proces jest też dużo wydajniejszy, a zniszczenia w lesie oraz jego ściółce są znacznie mniejsze.

 

Do czego służy ciągnik nasiębierny?

Ciągnik nasiębierny to specjalistyczna maszyna przeznaczona do wykonywania prac leśnych znana również pod nazwą forwarder. Wykorzystując go, można przeprowadzić nasiębierną zrywkę drewna krótkiego, którego długość nie przekracza 8 metrów. Taka maszyna wyposażona jest w żuraw hydrauliczny zakończony chwytakiem i ramę nośną z kłonicami, które wyznaczają jej przestrzeń ładowną. Charakteryzuje się przegubową budową – z przodu umieszczony jest silnik i kabina operatora, z tyłu znajduje się przyczepa kłonicowa. Drewno jest ładowane na przyczepę przy użyciu żurawia. Operator może obracać się dookoła własnej osi wraz z całą kabiną oraz układem sterowania maszyny, dzięki czemu ma zapewnioną optymalną widoczność i może precyzyjnie sterować ruchami żurawia i chwytaka.

System sterowania ciągnikiem nasiębiernym jest bardzo intuicyjny – odbywa się przy pomocy joysticków. Wszystkie wykonywane czynności są dodatkowo wspomagane przez komputer pokładowy. Ta nowoczesna maszyna jest przeznaczona do prowadzenia jednoosobowej zrywki kłód. Ciągnik tego typu może skręcać w dwóch płaszczyznach, dzięki czemu sprawnie porusza się nawet po gęsto zadrzewionych lub nierównych terenach. Długi żuraw hydrauliczny zakończony specjalnym chwytakiem umożliwia ładowanie drewna, które leży nawet kilka metrów od miejsca postoju ciągnika. Forwardery to maszyny stosowane najczęściej do pozyskiwania drewna krótkiego (np. papierówki i wałków) oraz kłód.

drewno i ciągnik