Charakterystyka żurawi leśnych. Jakie jest ich zastosowanie przy wycince drzew?

Zrównoważona gospodarka leśna wymaga usuwania chorych i spróchniałych drzew, by na ich miejscu mogły rozwijać się nowe rośliny. Wycinka to jednak nie wszystko. Pozyskane drewno należy zabrać z lasu z dwóch powodów. Po pierwsze jest ono dla człowieka ważnym surowcem, warto więc je odpowiednio wykorzystać. Po drugie, kłody drewna zalegające na ściółce uniemożliwiłyby częściowy rozwój innych roślin – cel wycinki nie zostałby więc osiągnięty. Zadanie to nie byłoby jednak znacznie utrudnione, gdyby nie pomoc maszyn – żurawi leśnych.

 

Jak wygląda żuraw leśny?

Żurawie leśne to pojazdy skonstruowane do załadunku, a zazwyczaj też i przewozu ściętych drzew. Pojazd wyposażony jest w hydraulicznie napędzane ramię zakończone chwytakiem. Chwytak obejmuje kłody drewna, zakleszcza się na nich, a wtedy operator żurawia, za pomocą ramienia, może przenieść je w dowolne miejsce (np. załadować na przyczepę).

Żurawie leśne różnią się od siebie parametrami technicznymi i budową, w tym zasięgiem ramienia, udźwigiem, momentem podnoszenia itp. Rodzaj maszyny zawsze dobiera się do rodzaju prac leśnych, jakie trzeba wykonać. Nowoczesne maszyny wyposażane są w dodatkowe funkcje ułatwiające pracę, np. oświetlenie LED na ramieniu, wciągarkę sterowaną radiowo itp.

 

Żurawie leśne a prawo

Firmy oferujące usługi leśne muszą eksploatować żurawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890). To oznacza między innymi, że urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez wykwalifikowanych operatorów, posiadających ważne certyfikaty. Podczas pracy są oni zobowiązani do przestrzegania zasad BHP. Żurawie leśne poddawane są regularnym badaniom technicznym, a dodatkowo podlegają dozorowi technicznemu realizowanemu przez jednostki UDT.

żuraw leśny