BHP przy wycince drzew. O czym należy pamiętać?

Nim przejdzie się do wycinki drzew, bezwzględnie należy przeprowadzić kilka prac przygotowawczych. Najważniejszą sprawą jest wyznaczenie granicy powierzchni strefy zagrożenia.

 

Prace przygotowawcze przed wycinką drzew – co zrobić?

Robotnicy zatrudnieni przy pracach, powinni być zapoznani z przebiegiem wyznaczonej granicy. Każda wycinka drzew wygląda nieco inaczej, ale musi być przygotowana i przeprowadzona z należytą starannością. Przed przystąpieniem do prac, wszyscy robotnicy powinni być zapoznani z organizacją prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy. Przeszkadzające przy ścince gałęzie należy odciąć i usunąć z bezpośredniego otoczenia drzewa. Nadłamane i luźno zawieszone gałęzie na drzewie przeznaczonym do ścięcia, jak i sąsiednich drzewach należy koniecznie usunąć. Teren w okolicy planowanych prac musi być starannie uporządkowany, tak aby nic nie zakłócało swobody poruszania się robotników.

 

O czym należy pamiętać podczas wycinki drzew?

Drzewa wycinane są z różnych powodów. Czasami należy uporządkować działkę, oczyścić teren wokół zakładów produkcyjnych lub ściąć drzewo, które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich mieniu, gdyż łamiące konary stanowią zagrożenie. Niejednokrotnie są to drzewa schorowane, uszkodzone czy spróchniałe. Profesjonalną usługę związaną z wycinką drzew można zamówić w Firmie FOREST BROTHERS. Każdorazowo bardzo ważną sprawą jest przestrzeganie przepisów BHP. W wielu przypadkach potrzebne jest pozwolenie na jego usunięcie. Jeżeli drzewa wycinane są w pobliżu drogi, należy ją odpowiednio zabezpieczyć zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi. Poza tym robotnicy ubrani w kamizelki ostrzegawcze i wyposażeni w chorągiewki powinni na czasie obalania drzew wstrzymać ruch drogowy. Wszystkie czynności muszą być wykonywane w kontakcie z operatorem piły spalinowej. Każde wycięcie drzewa, musi przebiec szybko i sprawnie, a przy tym bezproblemowo i w pełni profesjonalnie.

cięcie drzewa piłą